Return to site

ฟันปลอมชนิดถอดได้ (Dentures)

ข้อดี

-สามารถถอดเข้าถอดออกได้ ทำให้ดูแลทำความสะอาดได้ง่าย และไม่เสียเวลามาก

-ราคาถูกกว่าชนิดติดแน่น

-มีการกรอแต่งเนื้อฟันธรรมชาติน้อย โอกาสเสียวฟันน้อย

ข้อด้อย

-ขนาดค่อนข้างใหญ่ บางคนรู้สึกไม่สบายเวลาใส่

-ต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดทุกวัน

-อาจเห็นตะขอเวลายิ้ม ทำให้เสียความสวยงามไปบ้าง

ฟันปลอม ชนิดถอดได้มี 2 แบบ คือ

1. ฟันปลอมแบบเต็มปาก  

ฟันปลอมแบบนี้ฐานจะทำจาก Acrylic สีเหมือนเหงือก จะแยกชิ้นบนและชิ้นล่าง ชิ้นบนจะมีฐานยึดติดกับเพดานปาก ชิ้นล่างลักษณะจะเหมือนเกือกม้า

broken image

2. ฟันปลอมแบบบางซี่ ที่นิยมมี 2 แบบคือ

-แบบฐาน Acrylic ราคาจะถูกกว่าซ่อมแซมง่าย และเติมฟันเพิ่มได้ถ้ามีการถอนฟันเพิ่มในอนาคต แต่มีการแตกหักง่าย

-แบบฐานโลหะ ราคาสูงกว่า แต่มีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ใส่สบายกว่าเพราะบางกว่า มักมีตะขอช่วยเสริมยึดฟันปลอมกับฟันจริง

broken image

คลินิกทันตกรรมสมายดี จันทบุรี 039-602227