Return to site

ฟันปลอมชนิดรากฟันเทียม

Dental Implant

ขั้นตอนสำหรับการฝังรากเทียม

  1. ตรวจสภาพช่องปากและเตรียมความพร้อม ตรวจ x-ray เพื่อประเมินความหนาของกระดูกขากรรไกรและสันเหงือก อาจทำการพิมพ์ปากเพื่อใช้วางแผนการรักษา และกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม
  2. ฝังรากฟันเทียมไทเทเนียม (Fixure) และเย็บปิดแผล  **ในบางกรณีเช่นฟันหน้าสามารถใส่ครอบฟันชั่วคราวเพื่อความสวยงามได้เลย**
  3. รอประมาณ 3 เดือน รากฟันยึดจะติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี จึงพิมพ์ปากทำครอบฟันและต่อเดือยรองรับครอบฟัน (Abutment)
  4. ใส่ครอบฟัน (crown) ก็จะได้ฟันที่สวยงามและประสิทธิภาพการใช้งานใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ
broken image

ข้อเด่น

-สามารถทำได้ทั้งการใส่ฟันซี่เดียว หลายซี่ แม้กระทั่งใส่ฟันทั้งปาก

-สามารถทำร่วมกับสะพานฟันหรือใช้เป็นหลักของฟันปลอมทั้งปากก็ได้

-สวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ประสิทธิภาพการใช้งานดี

-มีอายุการใช้งานยาวนาน

-ช่วยชลอหรือลดการเสื่อมสลายของกระดูกขากรรไกรได้(ลดการเกิดกระดูกบาง)

-ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใช้เป็นหลักยึด (เมื่อเทียบกับการใส่สะพานฟัน)

-สะดวกไม่ต้องถอดเพื่อทำความสะดวก ไม่หาย

-ความมั่นใจในตัวเอง ไม่ต้องกังวลเรื่องฟันปลอมหลุด

broken image

คลินิกทันตกรรมสมายดี จันทบุรี 039-602227