Return to site

วีเนียร์ (Veneer)

broken image

วีเนียร์ (Veneer) คือการครอบฟันชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ครอบทั้งฟัน แต่จะเป็นการนำวัสดุที่มีหน้าตาคล้ายฟันมาเคลือบหรือแปะที่ผิวหน้าฟัน โดยวีเนียร์นั้นสามารถเพิ่มความสวยงามของผิวฟัน สีฟัน โดยสามารถช่วยให้คนที่มีฟันห่าง ฟันเล็ก ฟันบิ่น ฟันเกเล็กน้อย ฟันที่มีสีไม่เท่ากันหรือฟันเหลืองมากๆ ก็กลับมาสวยงามได้

broken image

วีเนียร์แบ่งตามวัสดุเป็น 2 ประเภท คือ

1.พอร์ซเลน (Porcelain) เป็นเซรามิกชนิดหนึ่ง

ข้อดี มีความสวยงามเงาคล้ายธรรมชาติ มีความแข็งแรงและทนต่อการแตกหักสูง สึกกร่อนยาก ไม่ดูดสีและกลิ่นจากการรับประทานอาหารประเภทชา กาแฟ น้ำอัดลม บุหรี่ มีความสวยงามตลอดอายุการใช้งาน ข้อด้อย ราคาสูง ระยะเวลาในการทำจะกินเวลานาน กรณีแตกหักจะซ่อมแซมยาก(อาจจะต้องทำใหม่)

2.คอมโพสิต (Composite) จะเป็นวัสดุเดียวกับวัสดุอุดฟัน

ข้อดี มีค่าให้จ่ายถูกกว่า ข้อด้อย แต่มีความแข็งแรงน้อยกว่า วัสดุมีอายุการใช้งานสั้นกว่าประมาณ 2 ปี สีของวัสดุจะเปลี่ยนไปตามอายุการให้งาน มีโอกาสเปลี่ยนสีและดูดกลิ่นได้ จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยม***

broken image

เลือกสีฟันได้ตามความต้องการ

และความเหมาะสม

broken image

เพิ่มความขาว

แก้ฟันห่าง

เปลี่ยนรูปร่างฟัน

คลินิกทันตกรรมสมายดี จันทบุรี 039-602227